Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Добровільне страхування кредитів

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відповідальністю Позичальника (юридичних та фізичних осіб) перед Кредитором за своєчасне і повне повернення кредиту та нарахованих відсотків за період користування ним у відповідності до Кредитного договору.

Страхувальниками можуть бути :

Страховим випадком є невиконання Позичальником своїх зобов‘язань перед Кредитором по поверненню суми наданого кредиту (частини кредиту) та/або відсотків за користування цим кредитом у відповідності до Кредитного договору внаслідок:

а) банкрутства або неплатоспроможності Позичальника

б) смерті Позичальника-фізичної особи тощо

Базові страхові тарифи: Від 0,4% до 2,0% в залежності від страхових ризиків

Правила добровільного страхування кредитів

Зміни до правил добровільного страхування кредитів