Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна об’єктами підвищеної небезпеки

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України й пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки третім особам.

Страхувальниками можуть бути суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки* належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки

*Об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру (Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки від №18 січня 2001 року N 2245-III)

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки завданої:

Базові страхові тарифи: Розмір максимального страхового тарифу встановлений ПКМУ від 16 листопада 2002 р. №1788 залежно від категорії небезпеки об'єкта підвищеної небезпеки