Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Добровільне страхування финансових ризиків

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з фінансовими збитками Страхувальника внаслідок неплатоспроможності Контрагентів, або несвоєчасної оплати передбачених укладеним договором (контрактом) платежів з боку Контрагентів, за договором (контрактом), який уклав з ними Страхувальник.

Страхувальниками можуть бути юридичні особи та дієздатні громадяни, що зареєстровані в установленому законодавством України порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, які уклали договори (контракти) з юридичними особами або приватними підприємцями (надалі Контрагенти).

Страховими ризиками є невиконання (неналежне виконання) Контрагентом своїх договірних зобов'язань за укладенїм із Страхувальником договором (контрактом), щодо сплати вартості виконаних робіт, фактично одержаних товарів, наданих послуг у порядку і терміни, передбачені в договорі (контракті), внаслідок:

а) аварії або катастрофи на місці виконання зобов'язань

б) пожежі

в) стихійного лиха

г) протиправних дій третіх осіб

д) банкрутства Контрагента

Базові страхові тарифи: Від 0,3% до 1,8% в залежності від страхових ризиків

Правила добровільного страхування финансових ризиків

Зміни до правил добровільного страхування финансових ризиків