Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Добровільне страхування виданих гарантій, порук та прийнятих гарантій

Назад

Об'єктом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані зі збитками, завданими Страхувальнику внаслідок непередбаченого невиконання (неналежного виконання) гарантом (поручителем) своїх зобов'язань в обсягах та в строки, що визначені в його письмовій гарантії (поручительстві).

Страхувальниками можуть бути:

При страхуванні прийнятих гарантій (поручительств) Страхувальниками є дієздатні фізичні особи та юридичні особи (кредитори), які прийняли гарантії (поручительства) в забезпечення виконання зобов'язань боржників.

При страхуванні виданих гарантій (поручительств) Страхувальниками є дієздатні фізичні особи та юридичні особи - гаранти (поручителі) чи боржники, в забезпечення виконання зобов'язань яких розповсюджуються ці гарантії (поручительства).

Страховим випадком є невиконання (повне або часткове), а також неналежне виконання гарантом (поручителем) своїх зобов'язань в обсязі та в строки, що визначені в письмовій гарантії (або договорі поручительства), яке настало внаслідок надзвичайних та непереборних за даних умов обставин, під час і на місці виконання зобов'язань, внаслідок:

а) аварії або катастрофи на місці виконання зобов'язань;

б) пожежі;

б) стихійного лиха;

в) протиправних дій третіх осіб;

г) банкрутства гаранта (поручителя).

Базові страхові тарифи: Від 0,3% до 2,7% в залежності від страхових ризиків

Правила добровільного страхування виданих гарантій, порук та прийнятих гарантій

Зміни №1 до Правил добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій (дата набрання чинності 10.03.2020р.)