Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Назад

Предмет страхування – є майнові інтереси, що не суперечать діючому законодавству України, пов'язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої особи.

Страхувальники – дієздатні фізичні особи, юридичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування.

Застраховані особи - працівники підприємства, будь які фізичні особи.

Страховий випадок є настання хвороби, що потребувало надання невідкладної медичної допомоги (екстреної допомоги) та/або невідкладного стаціонарного лікування та виникнення хвороби (хвороб), визначеної (визначених) договором страхування.

Умови страхування – страхування передбачає страхову виплату Застрахованій особі у разі настання захворювання, що потребувало надання невідкладної медичної допомоги (екстреної допомоги) та/або невідкладного стаціонарного лікування та виникнення хвороби (хвороб), визначеної (визначених) договором страхування. Проводиться за трьома основними напрямками:

Базові страхові тарифи: Від 11,5% до 25,0% в залежності від програми страхування

Правила добровільного медичного страхування

Зміни до правил добровільного медичного страхування