Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Добровільне страхування майна (крім залізничного) + добровільне страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, розпорядженням (користуванням) нерухомим та рухомим майном, а саме:

Страхувальником може бути юридична особа незалежно від підпорядкування та форм власності та дієздатна фізична особа якій (яка):

Страховим випадком є викрадення, знищення або пошкодження майна внаслідок:

а)Пожежі, удару блискавки, а також вибуху газу, що використовується для побутових потреб.

б)Стихійного лиха, а саме : землетрусу, виверження вулкану, дії підземного вогню; зсуву, просідання грунту, гірського обвалу, каменепаду; бурі, вихору, урагану, смерчу; повені, затоплення; граду, зливи, сильного снігопаду; цунамі.

в)Протиправних дій третіх осіб (включаючи крадіжку зі зломом).

г)Наїзду транспортних засобів, керованих особами, що не перебувають із Страхувальником у трудових (договірних) відносинах.

д)Проникнення води із сусідніх приміщень.

е)Впливу води у зв’язку із пошкодженням водопостачальних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежегасіння (за винятком пошкодження водою з автоматичних спринклерних систем пожежегасіння).

є)Внутрішнього пошкодження електричного обладнання, приладів і машин від впливу ненормованих параметрів електричного струму.

Базові страхові тарифи: Від 0,012% до 0,45% в залежності від страхових ризиків та майна

Правила добровільного страхування майна

Зміни до правил добровільного страхування майна

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Зміни № 1 до Правил добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Зміни № 2 до Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (набирають чинності 28.11.2019 р.)