Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Страхування відповідальності перед третіми особами

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням ним збитків за шкоду заподіяну життю, здоров”ю та майну третіх осіб.

Страхувальниками можуть виступати юридичні та фізичні особи.

Страховим випадком є настання відповідальності Страхувальника перед третіми особами за збитки, внаслідок :

Страховим ризиком при страхуванні професійної відповідальності є спричинення Страхувальником прямих матеріальних збитків третім особам (юридичним або фізичним) внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків або порушення положень законодавчих актів під час надання професійних послуг.