Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням ним збитків за шкоду заподіяну життю, здоров”ю та майну третіх осіб.

Страхувальниками можуть виступати юридичні та фізичні особи.

Страховим випадком є настання відповідальності Страхувальника перед третіми особами за збитки, внаслідок :

Страховим ризиком при страхуванні професійної відповідальності є спричинення Страхувальником прямих матеріальних збитків третім особам (юридичним або фізичним) внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків або порушення положень законодавчих актів під час надання професійних послуг.

Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами

Зміни до правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами