Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Страхування відповідальності при перевезенні небезпечних вантажів

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України й пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів:

Страхувальниками можуть бути усі учасникі перевезення небезпечних вантажів:

Страхувальником (замість перевізника) може виступати експедитор за згодою перевізника.

Страхувой випадок - будь-яка подія, що сталася під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої була заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних і юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника відшкодувати таку шкоду.

Базові страхові тарифи: Розмір страхових тарифів встановлений ПКМУ від 1 червня 2002 р. №733 залежно від класу небезпечного вантажу та виду транспорту