Україна, 01015, м.Київ, вул. Московська, 46/2, 4 секція, 10 поверх, офіс 201

+38(044)254-40-02

+38(044)254-40-07

Добровільне страхування медичних витрат

Назад

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника (Застрахованої особи), що не суперечать чинному законодавству України, пов’язані з витратами на одержання медичної допомоги внаслідок настання страхового випадку.

Страхувальниками можуть бути дієздатні фізичні особи, юридичні особи незалежно від форм власності та виду їх діяльності.

Застрахованими особами може бути фізична особа віком від 1 до 70 років.

Страховим випадком є нещасний випадок, раптове захворювання, смерть Застрахованої особи від нещасного випадку чи раптового захворювання.

Правила добровільного страхування медичних витрат

Зміни до правил добровільного страхування медичних витрат